Riešenia priamo pre zákazníkov

Riešenia prinášajú víťazov. Máme potrebné odborné skúsenosti na to, aby sme našim zákazníkom ponúkli inžinierske a obslužné riešenia, ktoré splnia ich špecifické potreby. Aj to je dôvod, prečo názov KraussMaffei znamená 170 rokov inovácií a pokroku
v strojárstve. Aj preto postupujeme dopredu ako globálny hráč poskytujúci úspešné systémové riešenia. Našich zákazníkov počúvame. Vyznáme sa v rôznych priemyselných odvetviach. Chápeme napätie na tvárach našich zákazníkov. Dodávame riešenia
a v prípade potreby skonštruujeme pre vašu výrobu úplne nové riešenia.

Image

Máte záujem
o špecifické zákaznícke riešenia?

Ďalšie informácie môžete získať tu.

TirážDisclaimer
© 2019 KraussMaffei Group

O skupine KraussMaffei

Skupina KraussMaffei je jedným z vedúcich svetovych výrobcov strojov spracujúcich plasty a je jedinou spoločnosťou, ktorá ponúka tri základné strojné technológie pre spracovateľský priemysel plastov a gumy