Aplikácie

Riešenia orientované na aplikáciu

Potreby a požiadavky globálne pôsobiacich spoločností venujúcich sa lisovaniu vstrekovaním sa neustále zvyšujú. Tlak na znižovanie nákladov a kvalitatívne štandardy v rámci trhu si vyžadujú urýchlené zapojenie všetkých partnerov a dodávateľov schopných ponúknuť riešenia orientované na aplikácie založené na dlhoročných skúsenostiach a vynikajúcom know-how.

 

Zladenie obchodných aktivít s oblasťami kľúčových aplikačných technológií je v Netstal tradíciou. Ako výrobca vysoko presných vstrekovacích strojov, ktoré ponúkajú vynikajúci výkon, sa koncentruje, a vždy bude, na konkrétne trhy. Naša aplikačná odbornosť je teraz konsolidovaná aj z organizačného hľadiska vytvorením obchodných jednotiek a združením špecializovaných zamestnancov predaja, aplikačných inžinierov a projektových manažérov.

 

V niekoľkých obchodných jednotkách sa spájajú vedomosti a skúsenosti v oblasti špecifických aplikácií, vďaka čomu spoločnosť Netstal úspešne pôsobí na trhu už niekoľko rokov.

Máte záujem o špecifické zákaznícke riešenia?

Ďalšie informácie môžete získať tu.

TirážDisclaimer
© 2019 KraussMaffei Group

O skupine KraussMaffei

Skupina KraussMaffei je jedným z vedúcich svetovych výrobcov strojov spracujúcich plasty a je jedinou spoločnosťou, ktorá ponúka tri základné strojné technológie pre spracovateľský priemysel plastov a gumy