Service & Solutions

Na zabezpečenie dlhej a úspešnej životnosti stroja, ako aj na zvýšenie efektívnosti výroby je potrebné celkové ponímanie životného cyklu. Službou „Service & Solutions“ spoločnosť KraussMaffei Berstorff reštruktualizovala a obsahovo optimalizovala svoju ponuku služieb z hľadiska aktuálnych požiadaviek zákazníkov a na základe štyroch cyklov - nábehu, využívania, optimalizácie a výbehu. Na tomto základe sa poskladali vylepšené a na potrebu orientované balíky služieb.

4 fázy životného cyklu

Image   1. Nábeh
Podporujeme vás od úplného začiatku inštaláciou zariadenia, uvedením do prevádzky až po zaškolenie vášho personálu, v prípade potreby už vo fáze projektovania.

 

     
Image   2. Využívanie
Hneď ako začnete využívať zariadenie, k dispozícii máte náš skúsený servisný tím so širokým spektrom najrôznejších služieb.

 

     
Image   3. Optimalizácia
Aby ste mohli svoje zariadenie efektívne využívať a vyrovnať sa s novými požiadavkami, ponúkame vám fundované odborné vedomosti od poradenstva cez optimalizáciu jednotlivých komponentov až po preventívne servisné zákroky.

 

     
Image   4. Výbeh
Má už vaše zariadenie svoje roky? Žiaden problém! Modernizáciou
na aktuálnu úroveň techniky alebo generálnou opravou dostaneme vaše zariadenie do formy pre budúcnosť.

 

 

Dokonalá ochrana s našimi servisnými balíkmi!

Na zabezpečenie vašej efektivity výroby a investícií do vašich strojov a zariadení sme pre vás zostavili atraktívne servisné balíky. Týmto spôsobom môžete zvýšiť dostupnosť strojov a znížiť náklady.

 

Naše servisné balíky sú zostavené optimálne, takže pre vaše nároky máte k dispozícii vždy tú správnu možnosť. Dodatočne k našim uvedeným balíkom si môžete pribaliť individuálne služby.

 

Vyberte si z cielene konfigurovaných balíkov pre vytláčacie zariadenia na výrobu rúr, profilov a dosiek, ako aj granulovacie vytláčacie zariadenia na PVC.

 

Vyberte si z cielene konfigurovaných balíkov pre vytláčacie zariadenia na vmiešavanie, výrobu fólií, peny a kaučuku alebo polymerizačné zariadenia.

TirážDisclaimer
© 2019 KraussMaffei Group

O skupine KraussMaffei

Skupina KraussMaffei je jedným z vedúcich svetovych výrobcov strojov spracujúcich plasty a je jedinou spoločnosťou, ktorá ponúka tri základné strojné technológie pre spracovateľský priemysel plastov a gumy