Skupina KraussMaffei

Skupina KraussMaffei patrí medzi popredných svetových dodávateľov strojov
a zariadení na výrobu a spracovanie plastov a gumy.

Jej produkty a služby pokrývajú celé spektrum vstrekovacích, reaktívnych lisovacích
a vytlačovacích technológií, čo spoločnosť posúva na jedinečnú pozíciu v rámci odvetvia.

Skupina KraussMaffei je riadená inováciami a svoje výrobky, procesy a služby dodáva ako štandardné alebo na mieru šité riešenia, ktoré poskytujú trvalú pridanú hodnotu v celom hodnotovom reťazci zákazníka.

Spoločnosť uvádza svoju ponuku na trh pod značkou KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff a Netstal pre zákazníkov v automobilovom, baliarenskom, farmaceutickom, stavebnom priemysle a v odvetí elektrických, elektronických a domácich spotrebičov. Medzinárodná skupina KraussMaffei pokračuje v dlhej tradícii inžinierskej dokonalosti a v súčasnosti má približne 4000 zamestnancov. Vďaka globálnej sieti viac než

30 dcérskych spoločností a viac ako 10 výrobných závodov a podpore približne

570 predajných a servisných partnerov má spoločnosť blízko k zákazníkom po celom svete.

Ústredie spoločnosti KraussMaffei sídli od roku 1838 v Mníchove.

Ďalšie informácie: www.kraussmaffeigroup.com

Skupina KraussMaffei

Ďalšie informácie: www.kraussmaffeigroup.com

TirážDisclaimer
© 2019 KraussMaffei Group

O skupine KraussMaffei

Skupina KraussMaffei je jedným z vedúcich svetovych výrobcov strojov spracujúcich plasty a je jedinou spoločnosťou, ktorá ponúka tri základné strojné technológie pre spracovateľský priemysel plastov a gumy