KraussMaffei Berstorff

Výrobky značky Berstorff všade na svete znamenajú pokrokové, pre budúcnosť overené riešenia extrúzie. Spektrum produktov spoločnosti zahŕňa jednotlivé extrudéry s nástrojmi pre konkrétnu aplikáciu, ale aj nadväzované a nadväzujúce komponenty a plne automatizované vytlačovacie linky. Tento produktový sortiment, ako aj výber servisných modulov podľa potrieb zákazníka zaručujú, že KraussMaffei Berstorff je spoľahlivým systémovým partnerom pre klientov, pôsobiacich v odvetví sypaných chemikálií, automobilovom priemysle, stavebníctve či farmaceutickom priemysle.

TirážDisclaimer
© 2019 KraussMaffei Group

O skupine KraussMaffei

Skupina KraussMaffei je jedným z vedúcich svetovych výrobcov strojov spracujúcich plasty a je jedinou spoločnosťou, ktorá ponúka tri základné strojné technológie pre spracovateľský priemysel plastov a gumy