Inžinierstvo

V júli 2008 skupina rozšírila svoju pôsobnosť na Slovensku založením inžinierskeho centra v areáli Žilinskej univerzity.
V našich zariadeniach v Sučanoch a Žiline v súčasnosti pracuje viac ako 30 inžinierov na vývoji a zákazkovej konštrukcii našich produktov s cieľom podporiť miestny aj globálny inžiniersky dopyt po všetkých značkách skupiny KraussMaffei.

 

Akademické prostredie v Žiline zabezpečuje vysokú úroveň odbornej spôsobilosti, čo nám dáva možnosť využiť existujúcu špičkovú techniku a know-how na zreálnenie našich myšlienok. Jeden z aktuálnych výskumných projektov financovaných
z prostriedkov EÚ sa zameriava na zníženie spotreby vzácnych zdrojov a zvýšenie účinnosti technológií spracovania plastov. Projekt je riešený v spolupráci so Žilinskou univerzitou a v rámci riešenia projektu bolo obstarané expertné poradenstvo, ako aj komponenty pre technológiu spracovania plastov.

 

expertné poradenstvo

komponenty

TirážDisclaimer
© 2019 KraussMaffei Group

O skupine KraussMaffei

Skupina KraussMaffei je jedným z vedúcich svetovych výrobcov strojov spracujúcich plasty a je jedinou spoločnosťou, ktorá ponúka tri základné strojné technológie pre spracovateľský priemysel plastov a gumy